Et stærkt erhvervsliv og virksomheder i vækst

Et sundt erhvervsliv er forudsætningen for vores velfærdssamfund.

Det er i det private erhvervsliv, vi skaber vækst, arbejdspladser og skatter til staten og kommunen.

Jeg ønsker at gøre det lettere og bedre at drive virksomhed i Danmark.

Jeg ønsker at lette afgifter og skatter for vores erhvervsliv.

Jeg kæmper blandt andet for:

  • En lavere selskabsskat

  •  Afskaffelse af arveafgiften (for både virksomheder og personer)

  •  Bedre rammer for udenlandsk arbejdskraft

  •  Mindre bureaukrati for vores virksomheder