En god start på livet for vores mindste

Alle børn skal godt fra start. Det kræver gode og fleksible dagtilbud og en folkeskole med fokus på faglighed. For børn skal vokse op i trygge rammer og med et håb for fremtiden.

En god start på livet
Alle børn skal godt fra start. Vores børn er vores fremtid. Det kræver en ambitiøs folkeskole med fokus på høj faglighed, og det kræver gode og fleksible dagtilbud. Børn skal vokse op i trygge rammer og med et håb for fremtiden. Det kæmper jeg for.

Øget faglighed og større ambitioner for vores folkeskole
Uanset om man gerne vil læse på universitetet eller være håndværker, skal man have mulighed for at opfylde sin drøm. Vi skal turde målrette undervisningen i højere grad, således at flere børn oplever en succes og motivation i folkeskolen. Hvis man i 8. og 9 klasse allerede ved, man vil være håndværker, så lad os skabe undervisning, der giver eleven de bedste forudsætninger for dette, og ikke kun give mulighed for akademisk dygtiggørelse. Vi skal have en folkeskole, hvor man i højere grad kan vælge retning og spor i udskolingen.

Respekt for familien og det frie valg
Familien er det vigtigste i vores samfund. Vi skal politisk have respekt for familien og for, at familier er forskellige og derfor træffer forskellige valg. Jeg bakker op om vores fri- og privatskoler samt dagtilbud. Jeg tror, vores offentlige skoler og dagtilbud kan lære meget af den disciplin og det forældreengagement, der forventes på vores fri- og privatskoler. Det skal vi politisk lade os inspirere af.

Trygge og fleksible dagtilbud
Familier skal have gode muligheder for at få deres barn passet i dagtilbuddene. Mange familier har skæve arbejdstider, hvor det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen. Det skal de ikke straffes for. Tværtimod skal alle familier have en god mulighed for at få deres barn passet. Derfor arbejder jeg for trygge og fleksible dagtilbud.

Mere disciplin, mindre mobning
Alt for mange lærere går ned med stress, og alt for mange klasselokaler præges af støj og larm. Folkeskolen skal have større fokus på disciplin og dannelse, og der skal tages hånd om mobning langt hurtigere, end tilfældet er i dag.


Inklusionen har taget overhånd.
Jeg er brandærgerlig over, at der gennem årene har været så stort fokus på en, i mine øjne, urealistisk inklusion. Konsekvensen er, at vi dag har en masse børn og elever siddende i vores klasselokaler, der ikke trives og skaber uro for resten af eleverne. Jeg ønsker et stop for den afspecialisering, der de sidste mange år er foregået, og et stop for den tankegang, at alle elever trives bedst i en “normal” folkeskoleklasse.


Tid til familien i hverdagen
Børn skal have tid til fritid. Uanset om det gælder den lokale fodboldklub eller spejderforening, så skal dit barn ikke forhindres i at have fritidsinteresser på grund af unødvendigt lange skoledage. For foreningslivet kan give noget, som skolen ikke kan tilbyde. Og familien skal have mere tid sammen. Der er i øvrigt intet bevis for, at lange skoledage giver mere læring. Tværtimod. Vi skal have kvalitet frem for kvantitet i folkeskolen.


Privatøkonomi skal på skoleskemaet.
Mange unge har problemer med basal økonomi, at lave budgetter og andre basale privatøkonomiske forhold. I mange tilfælde er det det offentlige, som senere skal rette op på de unges økonomi. Derfor skal vi give dem redskaberne til at kunne klare sig selv, så jeg foreslår, at privatøkonomi bliver en obligatorisk del af skoleskemaet for 7., 8. og 9. klasser i folkeskolens matematikundervisning.