Danmark i den grønne førertrøje

Vi skal udvikle vores samfund. Ikke afvikle det. Det er helt centralt, hvis vi skal kunne give vores høje levestandard videre til vores børn.

Som konservativ er generationskontrakten hjerteblod for mig. Vi skylder de kommende generationer at tage klimaudfordringerne alvorligt. Det siges, at vi er den første generation, der for alvor mærker klimaforandringerne, og den sidste generation der kan nå at handle i tide. Seneste store klimarapport fra FN gør det klart, at prognoserne lige nu går markant den forkerte vej.

Vi skal have udbygget vores grønne energiproduktion med primært havvind og nye, store energiøer. Vi ser desværre, at CO2-udledningen fra transportsektoren bare stiger og stiger. Derfor skal vi have mere grøn energi ind i vores mobilitet. Det skal være slut med salg af benzin- og dieselbiler i Danmark fra 2030, og vi skal derfor også afgiftsfritage elbiler i de kommende år. 

Vi taler oftest om klimaforandringerne, men vores danske natur er virkelig også under pres. Vores heder og enge er bare nogle af de naturtyper, der virkelig trænger til bedre vilkår. Vores børn og børnebørn skal også kunne synge ”Jeg ved en lærkerede” og rent faktisk kunne gå ud og se den. Derfor er jeg utroligt stolt af, at vi konservative i vores regeringsår fik afsat 200 mio. kr. til netop pleje af udsat dansk natur. Samtidig arbejder jeg for, at vi får mere urørt skov, da det er et grønt paradis for vores truede dyrearter.

Vi skal passe på vores drikkevand. Det er et stort privilegium at kunne pumpe drikkevandet direkte op af undergrunden og drikke det uden først at skulle tilsætte en masse klor. Desværre er vi alt for ofte nødt til at lukke drikkevandsboringer ned, fordi der findes rester af pesticider i vandet. Derfor bakker jeg op om et forbud mod sprøjtning i de områder, der støder op til boringerne. Vi skal løbende udvide vores drikkevandsovervågning og teste for flere skadelige stoffer.