Hvor skal pengene komme fra?

Gennem valgkampen vil du høre os folketingskandidater lave det ene Facebook-opslag efter det andet om, hvor vi mener, vi skal investere mere, og hvad vi skal bruge flere penge på.
Jeg synes dog det er helt rimeligt og naturligt at vi folketingskandidater også peger på hvor pengene skal komme fra til vores politik.

Derfor handler dette indlæg også om hvor pengene skal komme fra til de ting, jeg ønsker at investere mere i og bruge flere penge på. ✅

Til en start ønsker jeg, at vi i Danmark igen begynder at føre en politik, der rent faktisk gør Danmark og danskerne rigere.
 
Under den nuværende regering er skatten blevet hævet hele 44 gange, blandt andet på vores virksomheder og i den finansielle sektor.
 
Kontanthjælpen og dagpengene er samtidig blevet hævet.
 
Det er den forkerte vej at gå. Og det gavner ikke dansk økonomi og vores arbejdskraft.
 
Og i et forsøg på at gøre os alle mere lige er 9 ud af 10 indkomstgrupper faktisk blevet fattigere i Danmark under Mette Frederiksen.
 
Jeg ønsker en anden retning.
 
En retning, hvor vi fører en politik, der gør danskerne rigere.
 
Hvor vi bakker op om vores erhvervsliv, laver reformer og letter byrder og afgifter for vores virksomheder. Og hvor vi ikke hæver kontanthjælpen, så det dårligere kan betale sig at arbejde.
Foruden at begynde at føre en politik i Danmark, der rent faktisk gør os rigere, har jeg også helt konkret følgende forslag til besparelser i det offentlige frem mod 2030.
 
Penge, som jeg krone til krone ønsker at bruge på noget andet.
 
Forslagene er en del af den konservative 2030-plan og er gennemregnet af Finansministeriet.
Her kommer de:
 
🟢Tilbagerulning af højere kontanthjælp (regeringens aftale): 500 millioner
 
🟢 Tilbagerulning af flere penge til DR (regeringens aftale): 300 millioner
 
🟢 Tilbagerulning af forhøjet fradrag til fagforeninger (regeringens aftale): 500 millioner
 
🟢 Tilbagerulning af højere dagpenge (regeringens aftale): 500 millioner
 
🟢 Årligt effektiviseringskrav i det offentlige på 0,4%: 17,8 milliarder.
-Efter 5 år i Ringsted Byråd mener jeg bestemt, det er realistisk at skære i administration, journalister og bureaukrati i landets kommuner og det offentlige.
Det kræver dog politisk vilje og retning. En målsætning på 0,4% effektivisering i det offentlige vil skabe den retning og frigøre midler, som så kan bruges på mere velfærd og lavere skat. Vi skal have flyttet nogle af de mange penge væk fra administration og ledelse i det offentlige. Det skylder vi de danske skatteborgere.
 
🟢Videreførelse af Thornings mindre regulering af dagpenge og SU: 3,7 milliarder.
 
🟢 Stop for tilgang til efterløn frem mod 2030: 9 milliarder.
 
🟢 Udenlandske studerende skal igen betale for deres danskkurser: 100 millioner
 
🟢 Besparelse på jobcentrene: 3,2 milliarder
 
I alt årlig besparelse i 2030:
✅35,6 milliarder kr.
 
Og læg så oveni, at vi fører en politik, der faktisk gør Danmark rigere.
Tiltrækker mere arbejdskraft. Og gør at flere har lyst til at arbejde mere.
 
De effekter er ikke regnet med.
 
Så begynder vi at få Danmark i den rigtige retning.
 
Og det gør at vi kan bruge flere penge på:
 
👩‍⚕️Sundhed og sygehuse
 
🧓 Vores ældrepleje
 
👮Politi og tryghed
 
👨‍👩‍👧‍👦Lavere skat, så de danske familier kan beholde flere af deres egne penge.
 
👨‍🏫 Folkeskoler og børnehaver
 
🖤 Afskaffelse af arveafgiften
 
🌿 Grøn omstilling
 
🧠 Genopretning af vores psykiatri
 
Ja, det er næppe et problem at finde forslag til, hvad pengene skal bruges på.
Jeg stiller op til Folketinget for Det Konservative Folkeparti i Region Sjælland.
Politik handler om prioriteringer, og det her var mit bud på, hvor pengene til min politik skal komme fra. ✅